Corporate Information

BiOS, Inc.

Sumitomo Fudosan Nishi-Shinjuku building, 7-20-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

TEL 03-4588-2220

Access

3minutes walk from Marunouchi line "Nishi-Shinjuku Station"
4minutes walk from Oedo line "Shinjuku-Nishi guchi Station"
5minutes walk from Oedo line "Tocho-mae Station"
6minutes walk from JR line・Odakyu line・Keiou-line・Toei-Shinjuku line・Marunouchi line Line・Oedo line "Shinjuku Station"
7minutes walk from Seibu-Shinjuku line "Seibu Shinjuku station"

Back to List of Offices