Corporate Information

Kagoshima Center

Kagoshima Shoukoukaigisho Building, 1-38, Higashisengokucho, Kagoshima-shi, Kagoshima

Access

3minutes walk from Kagoshima Municipal railway "Tenmonkan Dori Teiryujo"
4minutes walk from Kagoshima Municipal railway "Takamibaba Teiryujo"

Back to List of Offices